Инновацийн төслөө хэрэгжүүлсээр байна

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрт шалгарсан багууд  төслөө хэрэгжүүлж, хөтөлбөрийн менежментийн түвшин танхимаар уулзан зөвлөлдөж, хийсэн ажлаа танилцуулж, зөвлөгөө авч байна.