Archives

2015-2022 оны хооронд хэрэгжүүлсэн “Ухаалаг засаг-1” төслийн үр дүнг эргэн санацгаая

Гуравдугаар сар 19, 2024 5:20 Published by

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банктай хамтран 2015-2022 оны хооронд хэрэгжүүлсэн “Ухаалаг засаг-1” төсөл нь Монгол Улсын Дижитал хөгжлийг дэмжихэд... Дэлгэрэнгүй