Archives

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрт шалгарсан багууд

Тавдугаар сар 3, 2021 12:45 Published by

🥳 🙆 Инноватон арга хэмжээнээс урьдчилсан байдлаар шалгарсан багуудтай танилцаарай. Энэхүү дүнг захиалагч байгууллагуудаар хянуулж баталгаажуулах болно. Оролцсон бүх багууддаа... Дэлгэрэнгүй