Archives

Нээлттэй өгөгдлийн өдөр болов

Гуравдугаар сар 1, 2019 1:57 Published by

Монголын Хэвлэлийн хүрээлэн Ухаалаг засаг төслийн баг хамтран Нээлттэй өгөгдлийн өдрийг зохион байгууллаа. ЗГХЭГ-ын МТХ-ийн дарга, Ухаалаг засаг төслийн захирал Нээлттэй өгөгдлийг... Дэлгэрэнгүй