Archives

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:56 Published by

Төслийн Удирдах хороо (ТУХ) нь төслийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын... Дэлгэрэнгүй

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:28 Published by

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:27 Published by

Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:27 Published by

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Инновацын бодлогын газрын дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:26 Published by

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:25 Published by

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Цахим хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Худалдан авах бодлого, журам

Дөрөвдүгээр сар 27, 2017 11:46 Published by

Худалдан авах ажиллагаанд Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам (2020 оны 11 сар, 4 дэх хувилбар)-ыг баримтална.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 9:14 Published by

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) нь Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллагуудад төслийн удирдлага, санхүү, хяналт, худалдан авалт,... Дэлгэрэнгүй

ДАРГА:

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 8:09 Published by

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Удирдах хорооны чиг үүрэг:

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 8:06 Published by

Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага,  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах; “Ухаалаг засаг-2” төслийн... Дэлгэрэнгүй

ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТ ГАРГАНА

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:53 Published by

Төрийн байгууллагуудад үүлэн тооцооллын дэд бүтцийг нэвтрүүлж төсвийн хэмнэлт гаргана.

Цахим ур чадвар нэмэгдэнэ

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:52 Published by

Төрийн албан хаагчид болон иргэдэд чиглэсэн цахим салбар дахь ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:14 Published by

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам (удирдлага, зохион байгуулалт)

САНХҮҮЖИЛТ:

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:11 Published by

Дэлхийн банкны Олон Улсын хөгжлийн Ассоциацийн хөнгөлттэй зээл ($40.7 сая)

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:09 Published by

Энэхүү төслийн “Төслийн хөгжлийн зорилго” (ТөХЗ) нь иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлэх төрийн цахим үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх, дижитал... Дэлгэрэнгүй

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:07 Published by

Монгол Улс болон Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгуулсан “Ухаалаг засаг-2”... Дэлгэрэнгүй

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:02 Published by

Монгол Улсын дижитал засаглалыг цахимжуулалтын дараагийн үе шатад хүргэж, өргөжүүлэх. Улс орны эдийн засгийг төрөлжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, дижитал технологид... Дэлгэрэнгүй

Footer

Дөрөвдүгээр сар 21, 2017 5:51 Published by

Copyright © 2015 www.smart.gov.mn All Rights Reserved

Утас

Дөрөвдүгээр сар 19, 2017 5:08 Published by Leave your thoughts

Мэдээлэл харилцаа: 51-261068 Худалдан авах ажиллагаа: 51-261268

Хаяг

Дөрөвдүгээр сар 19, 2017 4:38 Published by Leave your thoughts

“Ухаалаг засаг-2” төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж Монгол Улс, Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу, Самбуугийн гудамж, Сити капитал... Дэлгэрэнгүй