Нээлттэй өгөгдлийн өдөр болов

Монголын Хэвлэлийн хүрээлэн Ухаалаг засаг төслийн баг хамтран Нээлттэй өгөгдлийн өдрийг зохион байгууллаа.

ЗГХЭГ-ын МТХ-ийн дарга, Ухаалаг засаг төслийн захирал Нээлттэй өгөгдлийг өдрийг  нээж үг хэлэв.

Нээлтэй өгөгдлийг түүчээлэн таниулах, хэрэглэх, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, дата сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх сэтгүүлчид, төрийн бус байгууллага, судлаачдын төлөөлөлд Монгол Улсад нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын талаар танилцуулж, санал солилцлоо.

 

 

Ухаалаг засаг төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 2019.03.01