“Ухаалаг засаг-2” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль