ТӨРИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДӨЛ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, “Ухаалаг засаг” төсөл, МУИС-ын Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль хамтран “Төрийн нээлттэй өгөгдөл” хэлэлцүүлгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулна.

 

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, “Ухаалаг засаг” төсөл, МУИС-ын Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль хамтран “Төрийн нээлттэй өгөгдөл” хэлэлцүүлгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулна.

 

 

Дэлхийн олон орны төр засаг өөрт байгаа мэдээллээ өгөгдөл хэлбэрт шилжүүлэн, нээлттэй түгээж, энэхүү нээлттэй өгөгдөл бүхий түүхий эдийг ашиглан шинэ судалгаа, шинэ бүтээл, шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж, төр нь илүү хариуцлагажиж, үүнээс эдийн засгийн болон нийгмийн үр ашгийг хүртэгч орон, ард иргэдийн тоо өдөр бүр нэмэгдэж байна.

 

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Ухаалаг засаг” төслийн хүрээнд нээлттэй өгөгдлийн экосистемийг бүрдүүлэх зорилтыг тавин ажиллаж байна. Уг зорилтын хүрээнд “Төрийн нээлттэй өгөгдөл” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байгаа бөгөөд хэлэлцүүлгээр төрийн нээлттэй өгөгдлийг нийлүүлэгч болон хэрэглэгч талууд нэг ширээний ард сууж, төрийн үйл ажиллагааны хүрээнд үүсэж хуримтлагдсан өгөгдлийг нээлттэй болгох, түүний ач холбогдол, цаашид баримтлах бодлогын талаар нэгдсэн ойлголтод хүрч, төрийн нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өгөх саналыг хэлэлцэнэ.

 

Хэлэлцүүлэгт Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, УИХ-ын Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, яам, агентлаг, судалгаа шинжилгээний байгууллага, хувийн хэвшил болон иргэний нийгмийн 60 гаруй байгууллагын 120 гаруй төлөөлөгчид оролцоно.

 

Хэлэлцүүлгээр доорхи илтгэлүүд тавигдах бөгөөд илтгэлүүдийг “Ухаалаг засаг” төслийн фэйсбүүк хуудсаар (fb/smartgovmongolia) дамжуулан шууд дамжуулна.

 

Нэгдүгээр хэсэг – Төрийн нээлттэй өгөгдлийн танилцуулга

  • Нээлттэй өгөгдөл ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, МУИС-ийн багш Г.Амарсанаа
  • Ухаалаг засаг төсөл, Бүрдэл хэсэг: Төрийн нээлттэй өгөгдөл, Ухаалаг засаг төслийн зохицуулагч Ч.Нургул
  • Монголын нээлттэй өгөгдлийн санаачилга, МУИС-ийн багш З.Цолмон

 

Хоёрдугаар хэсэг- Төрийн нээлттэй өгөгдлийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

  • “Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан” Үндэсний статистикийн хорооны Мэдээллийн технологийн газрын дарга Л.Мягмарсүрэн
  • “Төрийн байгууллагын өгөгдлийг нээлттэй болгох боломж”  Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын Мэдээллийн технологи, бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга Б.Билэгдэмбэрэл
  • “Төрийн нээлттэй өгөгдлийг нэвтрүүлж, хэрэглэх нь” Дэлхийн банкны мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн зөвлөх Г.Энхболор

“Ухаалаг засаг” төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

2016.11.28