Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн Ерөнхий нөхцөлүүд (англи хэл дээр)