Нээлттэй өгөгдлийн портал 99 өгөгдлөө нийтэллээ

Нээлттэй өгөгдлийн портал 99 өгөгдлөө нийтэллээ

Нээлттэй өгөгдлийн портал анх 5 сард ашиглалтад орохдоо 37 өгөгдөлтэй байсан бол өнөөдөр 99 дэх өгөгдлөө нийтэллээ. Сонирхол татах өгөгдлүүдээс жишээ татвал Түүх соёл, дурсгалт газар (1:3000000-1:6000000), Аймаг дундын отрын бэлчээр (1:1000000), Ургамлын генетик нөөц, Газар өмчлөлийн байдлыг иргэдийн тоотой харьцуулсан байдал, Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эм зэрэг өгөгдлүүд нийтлэгджээ.

Агентлагууд нээлттэй өгөгдлийн порталд нэгдэж амжаагүй бол,  харьяа яамтайгаа холбогдож, өөрийн байгууллагын эрхийг аваарай.

Байгууллага бүр өгөгдлөө нээлттэй болгоё.

 

 

Ухаалаг засаг төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 2020.08.12