ИРГЭД 30 СЕКУНДЭД ЛАВЛАГАА АВДАГ БОЛЛОО

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙГ ОРОН ДАЯАР НЭВТРҮҮЛЭВ.

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагааг 30 секундэд авдаг боллоо.

Орон даяар цахим бүртгэл нэвтрүүлсний үр дүнд хаана байгаагаас үл хамааран үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа, бусад үйлчилгээг бүрэн авах боломжтой боллоо.

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 2015 оноос мэдээллийн технологийн давуу талыг ашиглан төрийн үйлчилгээ илүү хүртээмжтэй, ил тод, хариуцлагатай болгох зорилгоор Ухаалаг засаг төслийг хэрэгжүүлж байна. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим системийг улс орон даяар нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд доорх ажлуудыг гүйцэтгэжээ. Үүнд:

 • Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн төв серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх;
 • Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим системийг шинэчлэн өргөтгөх;
 • Аймгуудын (13 аймаг) бүртгэлийн хэлтсийг Төрийн нэгдсэн өндөр хурдны сүлжээнд холбох;
 • Аймгуудын (13 аймаг) эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим орчныг бүрдүүлэх тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх;
 • Аймгуудын эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын баримт бичгийг цахимжуулах.

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, 13 аймгийн бүртгэлийн хэлтэс тодруулбал Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Говь-Сүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Увс аймгуудад төслийг хэрэгжүүлснээр Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим системийг орон даяар бүрэн хэмжээнд ашиглаж эхэллээ.

Ухаалаг засаг төслийн баг Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотод ажиллаж, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахимжуулалтын дэд төслийн хэрэгжилт, үр дүнтэй танилцлаа.

Зөвхөн Сэлэнгэ аймгийг жишээг авбал, тус аймгийн 30 мянга орчим өрхийн үл хөдлөх хөрөнгийн болон газрын эрхийн бүртгэлийн 21,044 хувийн хэргийг цахимжуулжээ. Эдгээр цаасан суурьтай хувийн хэргийн 750,000 мянга гаруй хуудас материалыг сканердаж, метадатаг шивж, хяналтыг хийж, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн нэгдсэн системийн мэдээллийн санд нэгтгэсэн байна.

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахимжуулалтын ажлын үр дүнд:

 • Монгол Улсын хэмжээнд Үл хөдлөх эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийг бүрэн хэмжээгээр ашиглаж эхлэв.
 • Монгол Улсын иргэн хаана байгаагаас үл хамааран үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн лавлагааг авдаг болов.
 • Улс орон даяар иргэд үл хөдлөх хөрөнгө болон газрын эрхийн лавлах, барьцаа хөрөнгө цуцлах, мөн бусад цуцлах үйлчилгээг иргэд авахад өмнө нь 3 хоног зарцуулдаг байсан бол 30 секундын дотор системээс хайлт хийж, иргэдэд хүргэж эхлэв.
 • Эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үл хөдлөх хөрөнгө, газрын эрхийн бүртгэлийн нэгдсэн цахим мэдээллийн сантай болов.
 • Цаасан суурьтай хувийн хэргийг цахимжуулж, нэгдсэн системийн мэдээллийн санд оруулснаар давхардсан бүртгэлүүдийг залруулав.
 • Сэлэнгэ аймгийн 8 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж, архивын баримт бичиг цахимжуулах ур чадварыг эзэмшүүлж, чадавхжуулсан бөгөөд эдгээр иргэдээс 6 нь бусад байгууллагаас байнгийн ажлын байрны санал авчээ.

Ухаалаг засаг төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

2018.05.07