Инновацийн төсөлд саналаа өгөөрэй
Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн эхний шатанд шигшигдсэн 40 багийн төслийг олон нийтээр үнэлүүлж эхэллээ.
Олон нийтийн үнэлгээ нийт үнэлгээний 20 хувийг бүрдүүлэн дараагийн шатанд шалгарах төслийн шийдвэрийг гаргах юм.
Үнэлгээ өгөх: www.innovathon.mn/public-poll
Таны үнэ цэнэтэй санал инновацийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах болно. Таны санал өгсөн төслийн бүтээгдэхүүн таны гар дээр очих мөчийг тэсэн ядан хүлээж байна.
Горилогч багийн төслүүдтэй нэг бүрчлэн танилцаж саналаа өгөхийг хүсье.
Санал хураалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 2-ны өглөө 10:00 цагт хаана.
Горилогч багуудад амжилт хүсье. Бүгдэд амжилт хүсье.
Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалтын баг
2021.04.26