Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн эхний шатанд шалгарсан төслүүд

🙆Төслийн саналаа ирүүлж Инновацийг дэмжих хөтөлбөрт оролцсон бүх хүмүүст баярлалаа.

👏🏻Тэнцсэн багуудад дараа дараагийн арга хэмжээнд оролцох хуваарь и-мэйлээр очно.

✅Тэнцээгүй багуудын хувьд 5 сард зохион байгуулагдах Инновацийн 7 хоногт Хөрөнгө оруулагчдын өмнө, мөн зохих хариуцсан байгууллагуудад зориулсан найраа (Pitch) хийх урилга болон шүүгчдийн зүгээс гаргасан үнэлгээ, дүгнэлтийг мэйлээр энэ долоо хоногтоо багтаж хүргүүлэх болно.

Олон нийтийн үнэлгээг 4 сарын 24-29 өдрүүдэд видео байршуулж авна.
💡Дараа 7 хоногт Lean Startup сургалт зохион байгуулна.
ИННОВАТОН арга хэмжээ 4 сарын 30 -наас 5 сарын 2-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах ШҮҮЛТ 5 сарын 2-нд болохоор тов өөрчлөгдлөө.
🚀🚀🚀Шалгарсан төслүүдийг авсан онооны дарааллаар бус ТӨСЛИЙН ДУГААРаар эрэмблэн хүргэж байна.

№ Төслийн дугаар Төслийн нэр
1 3 “Voice Actors platform бүтээх төсөл ”
2 5 Spacehub – үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн дижитал шилжилт
3 10 Picked Art
4 12 Healthy Mongols
5 15 Спот хүргэлт
6 19 УРГУУЛ
7 24 Hober
8 26 Machine learning ашиглаж монгол хүнсийг таних
9 33 Ажил хайлт, ажил олгогч үнэлэх платформ
10 37 Өв соёл
11 46 Медтек төсөл
12 48 Malo
13 51 Гар бичмэл таних систем
14 52 “КИМО хөрвүүлэгч” монгол бичиг, кирилл бичгийн хөрвүүлэгч
15 54 ЭХ ХЭЛ
16 58 cancerfree mongolia
17 64 Цахим бэлгийн дарамтын гомдол мэдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх Online SOS систем
18 65 Шилэн төр апп
19 67 ЭМ Нэгдсэн Үйлчилгээний “Цахим Дэвтэр”
20 69 Автомашины бүртгэлийн систем
21 72 Бартер арилжааны нэгдсэн платформ гаргах
22 78 Цахим сэтгэл зүйн аппликейшн
23 81 Бүрхүүл
24 85 ОЧЕРГҮЙ цаг захиалгын систем
25 86 Egune
26 87 Байгууллагуудын цахим аюулгүй байдлыг хиймэл оюун ашиглан сайжруулах
27 90 QR Feedback
28 91 Усны данс
29 92 Нойр апп
30 99 “АЙЛ СИСТЕМ”
31 100 MonSub
32 101 Чимэгэ хөтөч
33 105 Язгуур апп төсөл
34 108 HYNY APP
35 109 Миний хороо
36 110 Part time
37 112 Оюуны өмчийг дээдлэх THINK APP
38 113 Eco-Tour апп
39 114 Авто Аудит
40 115 12 АПП

ИДХ-ийн баг