Инновацийг дэмжих хөтөлбөрт шалгарсан багууд

🥳 🙆 Инноватон арга хэмжээнээс урьдчилсан байдлаар шалгарсан багуудтай танилцаарай. Энэхүү дүнг захиалагч байгууллагуудаар хянуулж баталгаажуулах болно.
Оролцсон бүх багууддаа баярлалаа 🤗

Та бүхний аялал үүгээр дуусаагүй шүү гэдгийг сануулж байна.

1. Hober 24
2. “КИМО хөрвүүлэгч” монгол бичиг, кирилл бичгийн хөрвүүлэгч 52
3. “АЙЛ СИСТЕМ” 99
4. Байгууллагуудын цахим аюулгүй байдлыг хиймэл оюун ашиглан сайжруулах 87
5. Цахим бэлгийн дарамтын гомдол мэдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх Online SOS систем 64
6. Нойр апп 92
7. Spacehub – үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн дижитал шилжилт 5
8. QR Feedback 90
9. Machine learning ашиглаж монгол хүнсийг таних 26
10. Part time 110
11. Бартер арилжааны нэгдсэн платформ гаргах 72
12. Бүрхүүл 81
13. Picked Art 10
14. Медтек төсөл 46
15. Миний хороо 109
16. Язгуур апп төсөл 105
17. Өв соёл 37
18. Чимэгэ хөтөч 101
19. Malo 48